top of page

De beroepsvereniging NWP streeft ernaar om kwaliteit en acceptatie van haar therapeuten te bevorderen. 

Registratienummer: 1510

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Registratienummer: 709056R

Het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) werkt mee aan de positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.

Registratienummer: 303885

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Frederike Otger is geregistreerd met NIBIG-nummer 303885. Mocht u klachten hebben dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de NWP Theo Splinter.

Koepel KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen) is een koepelorganisatie waarbij verschillende verenigingen zijn aangesloten. De koepel KAB waarborgt kwaliteit bij haar aangesloten therapeuten. Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende beroepsvereniging.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling?

Bij  uw medische behandeling heeft u verschillende rechten en plichten. Zie Behandelingsovereenkomst (WGBO)

RBCZ.png
NIBIG
Wkkgz logo.png
Koepel Alternatieve Behandelwijzen
WGBO.jpg

Frederike Otger hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy leg ik uit dat ik zorgvuldig omga met persoonsgegevens.

bottom of page