Acupunctuur en wetenschap

Sinds ruim 30 jaar wordt veel onderzoek gedaan naar de effeciviteit en de veiligheid van acupunctuur. In veel toonaangevende tijdschriften, zoals bijvoorbeeld het BMJ, JAMA en Annals of Internal Medicine, verschijnen de laatste jaren goede overzichtsartikelen over het belang en de waarde van de acupunctuur.

 

Zie link: https://www.ores.nl/wetenschap/framework_wetenschap.htm

 

Wereldgezondheidsorganisatie erkent de werking van acupunctuur

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) is de sturende en coördinerende autoriteit voor gezondheid van de Verenigde Naties. Zij is leidinggevend als het gaat om wereldwijde gezondheidsaangelegenheden, het vormgeven van de gezondheid onderzoeksagenda, het vaststellen van normen en standaarden, het verwoorden van evidence-based beleidsmogelijkheden, het voorzien in technische ondersteuning van landen en het monitoren en inschatten van gezondheidstrends.

De doelstelling van dit rapport is om het juiste gebruik van acupunctuur wereldwijd te versterken en te bevorderen. Het ontbreken van een aandoening in onderstaande lijst wil niet zeggen dat acupunctuur geen effectieve behandeling is, maar dat er tot op 1998 nog geen afdoend onderzoek naar gedaan is. 

 

Zie lijst: 

http://acupunctuurgids.nl/artikelen/wereldgezondheidsorganisatie-erkent-werking-acupunctuur.php#.WoWnD6jwbIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIBIG
Koepel Alternatieve Behandelwijzen
RBCZ

De beroepsvereniging NWP streeft ernaar om kwaliteit en acceptatie van haar therapeuten te bevorderen. 

Registratienummer: 1510

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Registratienummer: 709056R

Het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg werkt mee aan de positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.

Registratienummer: 303885

Koepel KAB (Koepel Alternatieve Behandelwijzen) is een koepelorganisatie waarbij verschillende verenigingen zijn aangesloten. De koepel KAB waarborgt kwaliteit bij haar aangesloten therapeuten.
Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen bij de
desbetreffende beroepsvereniging.

 
 
 

Frederike Otger hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy leg ik uit dat ik zorgvuldig omga met persoonsgegevens.